Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LLEVINAC SL, propietària de la pàgina web www.aclamguitars.cat informa als usuaris de la seva política de privacitat:

EXISTÈNCIA DE FITXER

Les dades personals que ens faciliten els usuaris de forma lliure i voluntària a través dels formularis habilitats en aquesta pàgina web, seran incorporades al fitxer titularitat i responsabilitat de LLEVINAC SL, amb domicili social al C/Consell de Cent, 201, local, 08011 Barcelona. Aquest fitxer està registrat al Registre General de fitxers Privats de la Agencia Española de Protección de Datos, amb el nom de “Fitxer d’administració general d’ACLAM” i número d’inscripció 2110550132 de l’AEPD.
Aquestes dades personals seran objecte de tractament automatitzat, sempre que els usuaris hagin donat la seva autorització i el consentiment en el moment d’omplir el formulari. Amb aquesta finalitat LLEVINAC SL estableix les barreres tècniques necessàries per tal que l’usuari llegeixi, s’informi i accepti aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT específica, abans de la prestació del seu consentiment.

FINALITAT DEL FITXER

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals que LLEVINAC SL realitza té com a finalitat proporcionar als usuaris la informació sobre la venda de guitarres (els models que s’exposen a la pàgina) accessoris per guitarres i els suports per la seva exhibició. Així també, LLEVINAC SL li informarà del seu producte tant de forma directa a través de l’oficina d’ACLAM, com de forma indirecta, a través de les botigues que es descriuen en la pàgina de referència. També s’ofereix la possibilitat de que l’usuari pugui ser subscriptor de la Newsletter d’ACLAM GUITARS, sempre que l’usuari s’hagi inscrit prèviament a través de la pàgina web de LLEVINAC SL i acceptat la política de privacitat de la mateixa.

RECOLLIDA DE DADES

A través dels formularis de recollida de les dades s’informarà a l’usuari del caràcter obligatori o facultatiu de l’aportació de les seves dades, de la finalitat de la recollida de les mateixes, el nom i número del codi del fitxer on s’incorporen les dades personals i, les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són reals i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

DRETS DE L’USUARI

En el cas de que l’usuari consideri oportú exercir els drets que la llei li atorga que són; el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, pot contactar amb el Responsable del Fitxer, LLEVINAC SL a la següent adreça electrònica guitars@aclam.cat, o bé per correu ordinari a C/ Consell de Cent, número 201, local, 08011 Barcelona, amb còpia del DNI o document equivalent de la persona afectada.

CESSIÓ DE DADES

Els destinataris de la informació cedida per l’usuari són l’equip d’ACLAM, els seus col·laboradors i les entitats públiques o privades oficials que per llei sol·liciten la cessió de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

LLEVINAC SL garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, LLEVINAC SL, ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals adequats a la qualitat de les dades facilitades pels usuaris, procurant instal·lar mitjans i mesures tècniques de protecció per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
LLEVINAC SL contracta amb empreses que compleixen amb les mesures de seguretat requerides per la LOPD i el seu reglament.

MODIFICACIÓ

LLEVINAC SL es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques en el sectors dels serveis que presta. En aquest cas, LLEVINAC SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb el suficient temps d’antelació a que els canvis es produeixin.

XARXES SOCIALS

LLEVINAC SL a través de la seva marca comercial ACLAM GUITARS té creats perfils en les principals xarxes socials d’Internet reconeixent-se, en tots els casos, com a responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’usuari. El tractament que ACLAM GUITARS portarà a terme amb els seus seguidors serà el que cada xarxa social permeti als perfils corporatius. D’aquesta manera, ACLAM GUITARS informarà als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, xerrades, novetats i ofertes. En cap cas ACLAM GUITARS farà ús de les dades obtingudes a través de les xarxes socials, a no ser que ACLAM GUITARS hagués obtingut expressa i puntualment el consentiment i l’autorització de l’usuari pel seu tractament. En el cas que per la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets del seguidor quedi supeditat la modificació del perfil personal d’aquest, ACLAM GUITARS l’aconsellarà en la mesura de les seves possibilitats.

NEWSLETTER PER E-MAIL

Per tal de rebre la Newsletter d’ACLAM GUITARS, LLEVINAC SL ha gestionat un sistema de subscripció gratuïta on l’usuari haurà de donar la seva autorització expressa per mitjà d’un sistema de verificació d’identitat. Una vegada subscrit via e-mail, podrà donar-se de baixa en qualsevol moment clicant a l’enllaç que apareix al final del missatge del correu electrònic on indica “baixa”, automàticament rebrà un missatge de confirmació de cancel·lació de les seves dades per Newsletter.

EL SECRET PROFESSIONAL: LA CONFIDENCIALITAT

Totes les persones que conformen l’equip d’ACLAM i d’ACLAM GUITARS i que intervinguin en la prestació dels serveis que dóna ACLAM GUITARS al client, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la que s’accedeixi per raó de la seva feina. La informació subministrada pel client tindrà sempre la consideració de confidencial, sense que se’n pugui fer cap altre ús que no sigui pels serveis contractats. Per tant, ACLAM GUITARS s’obliga a no divulgar ni comunicar informació sobre els interessos del client, pressupostos i contractes signats, ni qualsevol altre informació del client.

LES COOKIES

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador quan accedeix a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, en funció de la informació que continguin i de la forma que les utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.
Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip per mitjà de la  configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador. Com a conseqüència  de la negativa a acceptar les cookies la funcionalitat de la pàgina web pot quedar limitada o no ser possible accedir a ella.

NORMATIVA Y JURISDICCIÓ

Les condicions d’ús d’aquest web es regulen per la llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és el català.
Els usuaris es poden sotmetre al Sistema Arbitral de Consum per resoldre qualsevol controvèrsia o reclamació derivada d’aquest text o de qualsevol activitat d’ACLAM GUITARS. En el cas que l’usuari no sigui “consumidor o usuari” conforme la definició de la normativa espanyola, i en el cas que no hi hagi una norma que obligui a una altre cosa, les parts acorden la submissió als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb expressa renúncia a qualsevol altre jurisdicció que els correspongui.

© 2014 Aclam Records. Todos los derechos reservados.